Mantelzorgmakelaar                       

Waarmee u vooruit komt!

Wat is mantelzorg?

U geeft mantelzorg als u hulp biedt aan bijvoorbeeld een familielid, vriend of buren. Niet omdat u een hulpverlenend beroep heeft, maar gewoon omdat u vindt dat het moet. Zorg die u levert aan een persoon die (chronisch) ziek is, of een psychiatrische aandoening heeft. Maar ook zorg aan iemand die een verstandelijke, lichamelijke  of zintuiglijke beperking heeft. 

Door Uw hulp kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Als u mantelzorger bent, vindt u het vanzelfsprekend dat u die zorg uitvoert. Wie moet het anders doen? Maar dan weet u ook, dat het vaak een hoop energie kost en de emotionele druk hoog kan zijn. Niet alleen als het om de zorgtaken gaat, maar ook wanneer u te maken krijgt met instanties en wettelijke regelingen in verband met het aanvragen van speciale voorzieningen of een indicatiestelling. Daarbij krijgt U vaak het gevoel dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd. 

In zo’n situatie kunt u mij als mantelzorgmakelaar inschakelen. Ik ben goed op de hoogte van wet- en regelgeving en neem regeltaken over van mantelzorgers in de vorm van persoonlijke, zakelijke dienstverlening.

Op deze website vindt u meer informatie over de mogelijkheden die ik u als mantelzorgmakelaar kan bieden.