Mantelzorgmakelaar                       

Waarmee u vooruit komt!

Diensten voor overheden/bedrijven* 

Voor overheden

Instanties zoals ARBO-diensten, zorgkantoren, zorgaanbieders, gemeenten, maar ook welzijnsinstanties kunnen om uiteenlopende redenen de dienstverlening van de mantelzorgmakelaar inroepen om de voorzieningen voor mantelzorgers te optimaliseren bv.:

 • Voor ARBO-diensten een snellere manier van re-integratie werknemers op het werk.
 • Als oplossing voor verkorting van wachtlijsten bij Zorgkantoren.
 • Door een goede afstemming (maatwerk) met zorgaanbieders.
 • Als gesprekspartner voor gemeenten over het lokale aanbod gemeentelijke en niet gemeentelijke zorg, maar ook over de actuele (on)mogelijkheden binnen de zorgwetgeving om zo snel mogelijk praktische oplossingen te bieden.
 • Aanvullend voor Welzijnsinstanties, waarbij door samenwerking met de mantelzorgmakelaar maatwerk voor de mantelzorger wordt geleverd.

Voor bedrijven

De Mantelzorgmakelaar onderzoekt, ondersteunt en geeft voorlichting bij:

 • Preventie en verlaging van (intern) ziekteverzuim - veroorzaakt door zorgtaken van de werknemer. 
 • Individuele ondersteuning van mantelzorgers - door het overnemen van regeltaken van de mantelzorger worden draagkracht en draaglast in balans gebracht. 
 • Mantelzorg bespreekbaar maken op de werkvloer - door openheid wordt wederzijds begrip gecreëerd (denk hierbij aan MVO-Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid).
 • Het verstrekken van inzicht in de aard, omvang en effecten van mantelzorg binnen het bedrijf.

 Wat levert inzet van de mantelzorgmakelaar u als werkgever op?:

 •  Besparing van kosten en tijd omdat de interventie gericht is op de hele situatie van werken en  zorgen.
 •  Minder en korter ziekteverzuim.
 •  Gemotiveerde werknemers, zij voelen zich immers serieus genomen.
 •  Verhoogde productiviteit en goede werksfeer.
 •  Waardevolle medewerkers blijven behouden voor het bedrijf.
 •  Goede naam als werkgever.

  Kortom een WIN-WIN situatie: tevredenheid van werkgever en werknemer gezamenlijk.


* bron www.mantelzorgmakelaar.nl