Mantelzorgmakelaar                       

Waarmee u vooruit komt!Ik ben Richard Kuipers, gecertificeerd mantelzorgmakelaar.

Na een carrière binnen de krijgsmacht heb ik mij eerst vrijwillig ingezet als netwerkcoach. Ik hielp vooral oudere mensen, die door de huidige, snelle veranderingen in de maatschappij steeds verder geïsoleerd raakten. In die functie ontmoette ik veel mantelzorgers en zag hoe zij moeite ondervonden om te kunnen mantelzorgen. Dit kwam vooral door de psychische belasting van het regelen van zaken. Al het 'gedoe' leverde hen een gevoel van machteloosheid en frustratie. In oktober 2015 beval een goede kennis mij de opleiding mantelzorgmakelaar aan. Die kans heb ik gelijk aangegrepen en inmiddels ben ik sinds juni 2016 gecertificeerd mantelzorgmakelaar. Een nieuw en mooi beroep waar ik mijn passie in kwijt kan. Mensen ondersteunen door zaken voor hen te regelen. Als mantelzorgmakelaar richt ik mij op alle zorggerelateerde vragen binnen diverse beleidsterreinen zoals zorg, welzijn, arbeid, inkomen, participatie, hulpmiddelen en wonen. 

De kwaliteit is gewaarborgd omdat ik mij heb aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars in Nederland "BMZM" en MantelzorgNL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste