Mantelzorgmakelaar                       

Waarmee u vooruit komt!

Hoe werkt een mantelzorgmakelaar?

U heeft vragen over zorg, welzijn, wonen, werk en inkomen. U heeft een vraag of een knelpunt binnen uw zorgsituatie en u komt hier niet verder mee. U wilt weten of ik iets voor u kan betekenen.  Neemt u vrijblijvend contact op.

Intakegesprek

Ik maak een afspraak met u voor een intakegesprek, bij u thuis of op een andere afgesproken plek. Het intakegesprek duurt hooguit anderhalf uur.

De gegevens uit het intakegesprek worden door mij geanalyseerd, waarna een plan van aanpak wordt opgesteld met daarin uitgewerkte regeltaken. In overleg met de mantelzorger wordt bepaald welke regeltaken door mij als mantelzorgmakelaar zullen worden uitgevoerd. U behoudt dus als mantelzorger ten alle tijde de regie.

Voorbeeld regeltaken:

 • Begeleiding bij de voorbereiding van een indicatiegesprek voor de WLZ, Zorgverzekeringswet, Jeugdwet of WMO.
 • Begeleiding bij het aanvragen van een indicatie c.q. beschikking
 • Informatie geven welke zorg er mogelijk is en in welke financieringsvorm: Zorg In Natura (ZIN) of Persoonsgebonden Budget (PGB).
 • Ondersteuning bij het proces om tot een PGB te komen
 • Mogelijke voors en tegens met betrekking tot genoemde financieringsvormen bespreken
 • Hulp bij het opmaken van zorgcontracten
 • Ondersteuning bij het invullen van formulieren
 • Ondersteuning bij uw PGB-administratie
 • Hulp bij het opstellen en indienen van bezwaarschriften m.b.t. afwijzingen (WMO, CIZ).
 • Contact opnemen en onderhouden met de verschillende instanties (zorgkantoor, zorgverzekeraar, CIZ, gemeente, Per Saldo, zorgaanbieders, CAK, SVB, enz.).
 • U op de hoogte brengen en houden van wijzigingen in wet- en regelgeving die voor u persoonlijk van belang kunnen zijn.
 • Ondersteuning bij combinatieproblemen arbeid en zorg (verlofmogelijkheden of maatwerkoplossing)
 • Ondersteuning van gesprekken met uw werkgever

Resultaat:

Door het overnemen van regeltaken kunt u uw tijd en aandacht richten op de zorg, uw werk, uw gezin en uw eigen persoonlijke activiteiten.