www.StatCounter.com/myspace/ - Free myspace Profile
Counter

                       Mantelzorgmakelaar                       

Waarmee u vooruit komt!

Vergoeding en kosten

Er zijn verschillende mogelijkheden om de kosten te vergoeden. 

Veel zorgverzekeraars bieden een vergoeding mantelzorgmakelaar vanuit een aanvullend pakket. Zowel de mantelzorger of zorgvrager kunnen hierop een beroep doen. 

Klik hier voor het algemene vergoedingsoverzicht zorgverzekeraars voor 2020.

Algemeen

Enkele gemeenten treffen een regeling vergoeding. Het is dus afhankelijk in welke gemeente u woont. Informeert u bij het WMO-loket van uw gemeente.

Meer bedrijven maken gebruik van een mantelzorgmakelaar. Werkgevers hebben hier budget voor gereserveerd en kunnen dit beschikbaar stellen.

Als u een PGB (persoonsgebonden budget) heeft met vrij besteedbaar budget dan is het ook mogelijk om dit budget te gebruiken.

Voor inzet van diensten die niet (meer) worden vergoed door een zorgverzekeraar, gemeente of werkgever, geldt een uurtarief. Afhankelijk van de hulpvraag wordt het tarief bepaald. Naast het uurtarief worden geen andere kosten zoals reistijd en reiskosten berekend. Middels een offerte worden de te verrichten diensten, het uurtarief en de tijdsinvestering overeengekomen. 

Periodiek ontvangt u een factuur met een overzicht van uitgezette acties en de daarbij behorende urenregistratie 

Wilt u meer informatie over vergoedingen? Neemt u contact op.